تَوار

اسم نوزاد دختر با ت

تَوار یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تَوار

کردی

معنای اسم تَوار

پرنده، نوعی ریسمان

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات