تینا

اسم نوزاد دختر با ت

تینا یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تینا

فارسی

معنای اسم تینا

به لفظ زند و پا زند گل سرخ است، (در عربی) طین – گِل، هم ریشه با

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات