ثنا

اسم نوزاد دختر با ث

ثنا یکی از اسامی دخترانه است که با ث آغاز می شود.

ریشه ی اسم ثنا

عربی

معنای اسم ثنا 

ستایش، مدح، دعا، درود و تحیت، حمد، شکر، سپاس – ستایش، دعا، شکر، سپاس

4 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات