جانان

اسم نوزاد دختر با ج

جانان یکی از اسامی دخترانه است که با ث آغاز می شود.

ریشه ی اسم جانان

فارسی

معنای اسم جانان

محبوب معشوق

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات