درستی

اسم نوزاد دختر با د

درستی یکی از اسامی دخترانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم درستی

فارسی

معنای اسم درستی

پاکی ، حقیقت ،نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات