دینه

اسم نوزاد دختر با د

دینه یکی از اسامی دخترانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دینه

عبری

معنای اسم دینه

انتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات