راویه

اسم نوزاد دختر با ر

راویه یکی از اسامی دخترانه است که با ر آغاز می شود.

ریشه ی اسم راویه

عربی

معنای اسم راویه

قل کنندۀ سخن و خبر از کسی، راوی، (اسم) توشه دان، مشک یا دلو بزرگ آبکشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات