رسا

اسم نوزاد دختر با ر

رسا یکی از اسامی دخترانه است که با ر آغاز می شود.

ریشه ی اسم رسا

فارسی

معنای اسم رسا

ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است، موزون و بلند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات