زحل

اسم نوزاد دختر با ز

زحل یکی از اسامی دخترانه است که با ز آغاز می شود.

ریشه ی اسم زحل

عربی

معنای اسم زحل

دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی

1 2 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات