زعفران

اسم نوزاد دختر با ز

زعفران یکی از اسامی دخترانه است که با ز آغاز می شود.

ریشه ی اسم زعفران

عربی

معنای اسم زعفران

گیاهی علفی و چند ساله از خانواده زنبق

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات