زُبیده

اسم نوزاد دختر با ز

زُبیده یکی از اسامی دخترانه است که با ز آغاز می شود.

ریشه ی اسم زُبیده

عربی

معنای اسم زُبیده

نام گیاهی، مادر خلیفه امین

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات