سودابه

اسم نوزاد دختر با س

سودابه یکی از اسامی دخترانه است که با س آغاز می شود.

ریشه ی اسم سودابه

 فارسی

معنای اسم سودابه

دارنده آب روشنی بخش، دختر پادشاه هاماوران (حمیر) و زن کیکاووس پادشاه کیانی که عاشق سیاوش گردید.

5 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات