سَمن ناز

اسم نوزاد دختر با س

سَمن ناز یکی از اسامی دخترانه است که با س آغاز می شود.

ریشه ی اسم سَمن ناز

 فارسی

معنای اسم سَمن ناز

زیبا روی، دارای ناز و کرشمه

1 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات