سُنبله

اسم نوزاد دختر با س

سُنبله یکی از اسامی دخترانه است که با س آغاز می شود.

ریشه ی اسم سُنبله

 فارسی

معنای اسم سُنبله

خوشه ی بعضی از گیاهان مانند گندم و جو

1 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات