سُنبل

اسم نوزاد دختر با س

سُنبل یکی از اسامی دخترانه است که با س آغاز می شود.

ریشه ی اسم سُنبل

 فارسی

معنای اسم سُنبل

گل خوشه ای بلند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات