شاه پرند

اسم نوزاد دختر با ش

شاه پرند یکی از اسامی دخترانه است که با ش آغاز می شود.

ریشه ی اسم شاه پرند

فارسی

معنای اسم شاه پرند

 نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات