پاراو

اسم نوزاد دختر پ 

پاراو یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پاراو

کردی

معنای اسم پاراو

پیر. (فرهنگ اسدی ). || زن پیر. (اوبهی ) (برهان ).

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات