پرنسا

اسم نوزاد دختر پ 

پرنسا یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پرنسا

فارسی

معنای اسم پرنسا

شبیه ستاره پروین، یبای منقش و لطیف، پرنیان

3 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات