پروشات

اسم نوزاد دختر پ 

پروشات یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پروشات

اوستایی

معنای اسم پروشات

ملکه ایران، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات