پریسان

اسم نوزاد دختر پ 

پریسان یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پریسان

فارسی

معنای اسم پریسان

مانند پری.دختری که مثل پری زیبا است

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات