پریشا

اسم نوزاد دختر پ 

پریشا یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پریشا

فارسی

معنای اسم پریشا

شاه پری ها، شاه پری ها

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات