پوران

اسم نوزاد دختر پ 

پوران یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پوران

فارسی

معنای اسم پوران

سرخ، گلگون، (در اعلام) نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات