چشمه

اسم نوزاد دختر با چ

چشمه یکی از اسامی دخترانه است که با چ آغاز می شود.

ریشه ی اسم چشمه

فارسی

معنای اسم چشمه

مکانی که آب زیر زمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود.

4 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات