چیکا

اسم نوزاد دختر با چ

چیکا یکی از اسامی دخترانه است که با چ آغاز می شود.

ریشه ی اسم چیکا

گیلکی

معنای اسم چیکا

نوعی پرنده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات