ژاوا

اسم نوزاد دختر با ژ

ژاوا یکی از اسامی دخترانه است که با ژ آغاز می شود.

ریشه ی اسم ژاوا

 فارسی

معنای اسم ژاوا

جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات