آبتین

اسم نوزاد پسر با الف

آبتین یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آبتین

اوستایی-پهلوی

معنای اسم آبتین

نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی، روح کامل ، انسان نیکو کار ، از شخصیت های شاهنامه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات