آبستا

اسم نوزاد پسر با الف

آبستا یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آبستا

فارسی

معنای اسم آبستا

اوستا، اساس، بنیاد، اصل، کتاب مقدس زرتشیتان

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات