آتا

اسم نوزاد پسر با الف

آتا یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آتا

ترکی

معنای اسم آتا

 پدر، جد، سرپرست، ریش سفید

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات