آدخ

اسم نوزاد پسر با الف

آدَخ یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آدخ

فارسی

معنای اسم آدخ

 خوب، نغز، خجسته، مبارک، میمون

تل، پُشته

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات