آرام

اسم نوزاد پسر با الف

آرام یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آرام

فارسی

معنای اسم آرام

سکون، ثبات، آسایش، طمأنینه، صلح، آشتی، راحت، (در قدیم) مایه ی آرامش، آرامش بخش،

تسلی بخش، آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات