آرتا

اسم نوزاد پسر با الف

آرتا یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آرتا

فارسی

معنای اسم آرتا

پاک، نام پهلوان ایرانی، ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات