آرمیا

اسم نوزاد پسر با الف

آرمیا یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آرمیا

عبری

معنای اسم آرمیا

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی(ع)، ریشه اسم فارسی: آرامش دهنده، آرام کننده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات