آشوب

اسم نوزاد پسر با الف

آشوب یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آشوب

فارسی

معنای اسم آشوب

شور، انقلاب، اضطراب، اغتشاش، بلوا، بی نظمی، تشویش، جنگ، دعوا

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات