آپنیتا

اسم نوزاد پسر با الف

آپنیتا یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آپنیتا

فارسی، سنسکریت

معنای اسم آپنیتا

مقرب ، بنده خاص پروردگار

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات