ابوالفضل

اسم نوزاد پسر با الف

ابوالفضل یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ابوالفضل

عربی

معنای اسم ابوالفضل

پدر فضل، ابوالفضل عباس (ع) بن علی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات