ابوریحان

اسم نوزاد پسر با الف

ابوریحان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ابوریحان

عربی

معنای اسم ابوریحان

نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم وپنجم، ابوریحان بیرونی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات