اترین

اسم نوزاد پسر با الف

اترین یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اترین

 اوستایی-پهلوی

معنای اسم اترین

آذرین، نام پسر او پَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات