اثیر الدین

اسم نوزاد پسر با الف

اثیر الدین یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اثیر الدین

عربی

معنای اسم اثیر الدین

شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات