ارتان

اسم نوزاد پسر با الف

ارتان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ارتان

فارسی

معنای اسم ارتان

نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات