اردشیر

اسم نوزاد پسر با الف

اردشیر یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اردشیر

اوستایی-پهلوی

معنای اسم اردشیر

شهریاری و پادشاهی مقدس،نام مؤسس سلسله ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات