ارژنگ

اسم نوزاد پسر با الف

ارژنگ یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ارژنگ

فارسی

معنای اسم ارژنگ

نقش و نگار، نام پهلوانی تورانی، پسر زره، نام چاهی در توران

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات