اسفندیار

اسم نوزاد پسر با الف

اسفندیار یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اسفندیار

فارسی

معنای اسم اسفندیار

مقدس آفریده یا آفریده های پاک، در شاهنامه پسر گشتاسب

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات