اسپندیار

اسم نوزاد پسر با الف

اسپندیار یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اسپندیار

اوستایی

معنای اسم اسپندیار

آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات