اشتاد

اسم نوزاد پسر با الف

اشتاد یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اشتاد

فارسی

معنای اسم اشتاد

راستی ودرستی، نام روز بیست و ششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات