اشیر

اسم نوزاد پسر با الف

اشیر یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اشیر

عبری

معنای اسم اشیر

خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات