امیر اردلان

اسم نوزاد پسر با الف

امیر اردلان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم امیر اردلان

فارسی_عربی

معنای اسم امیر اردلان

امیر سرزمین مقدس و پاک

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات