امیر سامان

اسم نوزاد پسر با الف

امیر سامان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم امیر سامان

فارسی_عربی

معنای اسم امیر سامان

حاکم و امیری که امور او به سامان بخشد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات