امیر سام

اسم نوزاد پسر با الف

امیر سام یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم امیر سام

عربی_اوستایی

معنای اسم امیر سام

 نام مرکب از امیر وسام

5 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات