اهورا مزدا

اسم نوزاد پسر با الف

اهورا مزدا یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اهورا مزدا

فارسی

معنای اسم اهورا مزدا

هرمز، سرور دانا، معنی اصلی این کلمه سرور دانا است و در متون زردشتیان به معنی خدای بزرگ استعمال شده است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات