اوشهنگ

اسم نوزاد پسر با الف

اوشهنگ یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اوشهنگ

فارسی

معنای اسم اوشهنگ

هوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات